Futuricelle uusi omistaja

Published September 19th, 2014

Ohjelmistotalo Futurice Oy:n yksi omistajista vaihtui, kun Innofinance myi osakkeensa. Futuricen osakekannasta 19 prosenttia siirtyi kaupassa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle 29.8.2014.

Innofinance teki ensisijoituksen Futuriceen jo vuonna 2002. Futurice on ollut erinomainen ja keskimääräistä pitkäaikaisempi sijoituskohde siemenvaiheen sijoituksiin keskittyneelle Innofinancelle. Innofinancen toimitusjohtaja Martti Hintikka toteaakin, että siemenvaiheen sijoitukset tuottavat kun on malttia hallitusti kehittää ja rakentaa sijoituskohteen liiketoimintaa. Tästä Futurice on erinomainen esimerkki.

”On ollut ilo olla mukana Futuricen taipaleella neljän perustajan startupista 220 henkeä työllistäväksi kansainväliseksi yhtiöksi. Yhtiö on kehittynyt ja kasvanut vahvasti tuloksen ollessa silti jatkuvasti positiivinen. Olen erittäin tyytyväinen, että osuutemme osti kotimainen instituutiosijoittaja Työeläkeyhtiö Elo. Näin yhtiön omistajatausta antaa Futuricelle vahvan selkänojan jatkaa itsenäistä vahvaa kasvua”, Hintikka kertoo.

Elo on Suomen kolmanneksi suurin työeläkeyhtiö ja suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Futuricen toimitusjohtaja Tuomas Syrjänen kertoo olevansa tyytyväinen, että juuri Elo on vahvistamassa Futuricen omistajapohjaa. “Elo on vakaa, suomalainen eläkevakuuttaja, joka mahdollistaa yrityksen pitkäjänteisen kehitystyöhön.” kiittelee Syrjänen.

“Elolle on hieno mahdollisuus olla mukana sijoittajana Futuricessa, joka on digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen johtavia yrityksiä Suomessa. Liiketoiminnan digitalisaatio on merkittävä kehitystrendi ja toimialan ennakoidaan jatkavan kasvuaan myös tulevaisuudessa.” kertoo Työeläkeyhtiö Elon sijoituspäälllikkö Anssi Wright. “Futurice on Elon kannalta mielenkiintoinen yritys myös siksi, että se edustaa toiminnassaan uusia työn organisoinnin ja johtamisen menetelmiä.”

Lisätietoja:

Tuomas Syrjänen
toimitusjohtaja
+358 50 547 0386

Anssi Wright
sijoituspäällikkö,Työeläkeyhtiö Elo
+358 400 271393

An unholy alliance behind the #snapshot exhibition

Published August 7th, 2014

Why do people take so many photographs nowadays? What makes us share our photos to the whole world? These questions, among others, will be answered in the #snapshot exhibition at the Finnish Museum of Photography. It would not be possible without an exceptional collaboration between the museum, a software company, and academic scholars.

snapshot

In June the museum people attended a demonstration of Futurice’s prototypes for the exhibition. After that the work has continued during the hot summer months. Now the final versions are transferred to the exhibition space. In the last picture are chief curator Anna-Kaisa Rastenberger from the museum (left), Futurice service developers Janetta Koskela (back) and Marja Käpyaho, and service designer Risto Sarvas (right).

Coffee and other energy drinks are enjoyed in an atmosphere of anticipation at the Futurice office in Helsinki. Here the software technology for the #snapshot exhibition is created. In addition to all kinds of drinks, hundreds of working hours have been spent in creating, developing and programming the interactive installations that demonstrate the social functions and culture of contemporary photography. The end result will be that visitors of the #snapshot exhibition can truly interact with and participate in the snapshot culture of today: in taking photographs, sharing them and questioning the ways in which our concept of privacy is changing.

An unholy alliance between a museum, academics and a software company.

The idea of a photography exhibition about everyday photography was born already in 2008. However, the time was ripe only five years later. The Finnish Museum of Photography wanted to take a step towards showing contemporary photography culture, and two social media and mobile photography scholars from academia joined the initiative. Dr. Risto Sarvas, who was behind the original idea, inspired a group of software engineers and designers from Futurice, a Finnish software company, to join the planning team. Dr. Sarvas believes that all parties are necessary to present the current snapshot culture in a public exhibition.

“The scholars can explain the social background behind the contemporary culture. The museum’s photography experts, on the other hand, understand what is significant in the current culture from the point of photography. The engineers and designers are needed to make all this into an interactive experience that makes people think and feel the different sides of the phenomenon”, explains Dr Sarvas who works as a service designer at Futurice, as well as an adjunct professor at Aalto University.

The exhibition has been planned for almost a year now. The discussions, idea generation sessions, and interviews have gradually divided the responsibilities among the parties. Futurice has created the systems to enable the interactive exhibition. The team has aslo built digital installations about to demonstrate the sharing culture and social nature of photography today. The museum brings the historical background and the context of contemporary art, and leads the practical work of putting all things together. The scholars, primarily Dr Asko Lehmuskallio from Tampere University and Dr Sarvas from Aalto University, have brought their knowledge and research into the planning and design work and into the book published as part of the exhibition.

#Snapshot brings “the digital” into societal discussions

In the past decade Futurice has grown from a software startup into a company with offices in four European countries. The company designs and builds digital services for its client companies. Futurice was already designing the first photo sharing mobile services in the early 2000s, so participating in the #snapshot exhibition was an easy decision. But Futurice’s history was not the main reason for joining. The reason was a desire to take part in societal discussions about digital technology.

“Our history in photography services and our way of taking part in societal discourses are combined perfectly in the exhibition. We have a clear view on how the future is built because we design and develop the services of tomorrow for our clients.”

The contemporary photography culture is all about sharing images. The Majority of people hardly know anything about what data they reveal about themselves when they share their pictures on social media. The installations made by Futurice let the visitors experience what social media is and how it is connected to our privacy. Dr Sarvas believes that every snapshot photographer should understand what happens to the pictures and the data collected on the backstages of digital services.

“We at Futurice are professionals in building software and feel that it is our responsibility to shed light on how technology works. In this way we contribute to the discourses on what kind of an information society should be built in Europe and globally. In the Finnish Museum of Photography we have found a perfect partner in making a societal impact”, Dr Sarvas concludes.

The collaboration has worked fluently and the objectives of the exhibition are set high: to update the concept of snapshot photography. Pictures taken by ordinary people, the snapshots, are the key in that. Alongside these photographs will be artists’ work commenting on the contemporary photography culture, namely works from Erik Kessels from the Netherlands, Catherine Balet from France, Niklas Kullström from Finland, and Sisse Stroyer from Denmark.

For more information:

Heikki Pölönen, communication specialist: 0400 673 837
Anna-Kaisa Rastenberger, intendentti: 050 518 7619
Risto Sarvas, Service Design Lead (Futurice) & adjunct professor (Aalto yliopisto): 050 384 1553

Press photos: https://db.tt/YyGhJApN

About the exhibition: The Finnish Museum of Photography | snapshot.futurice.com

#Snapshot­-näyttelyn taustalla epäpyhä liitto

Published August 6th, 2014

Miksi ihmiset kuvaavat nykyään niin paljon? Mikä saa meidät jakamaan kuviamme periaatteessa kenen tahansa nähtäville? Muun muassa näihin kysymyksiin Suomen valokuvataiteen museon #snapshot-­näyttely tarjoaa vastauksia. Se ei onnistuisi ilman kansainvälisestikin ainutlaatuista yhteistyötä museon, ohjelmistotalon ja yliopiston välillä.

snapshot

Kesäkuussa museon väki tutustui Futuricen tekemiin prototyyppeihin näyttelyn installaatioista. Sen jälkeenkin koodaamista on riittänyt. Nyt installaatioita aletaan siirtää näyttelytilaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa etualalla museon intendentti Anna­Kaisa Rastenberger ja Futuricen palvelusuunnittelija Risto Sarvas.

Futuricen toimistolla Helsingin Lauttasaaressa käy kuhina. Täällä syntyy #snapshot­näyttelyyn tekniikka, joka havainnollistaa nykyvalokuvauksen sosiaalista roolia ja jakamiskulttuuria ja tuo esiin sen eri puolia. Takana on satoja työtunteja ideointia, suunnittelua ja koodausta. Noiden tuntien tuloksena museokävijä pääsee #snapshot­näyttelyssä aidosti osallistumaan 2010­luvun näppäilykuvakulttuuriin: kuvaamaan, jakamaan ja kyseenalaistamaan.

Museon, yliopiston ja ohjelmistotalon epäpyhä liitto

Ajatus näyttelystä, joka esittelisi jokamiehen ja ­naisen valokuvausta, syntyi alun perin jo 2008. Aika oli kuitenkin kypsä vasta viittä vuotta myöhemmin. Valokuvataiteen museo halusi ottaa askeleen kohti nykyvalokuvakulttuurin esittämistä, ja yliopistolta löytyi hankkeeseen mukaan sosiaaliseen mediaan ja mobiilikuvaukseen erikoistuneita tutkijoita. Näyttelyä jo vuosia aiemmin ideoinut Risto Sarvas innosti mukaan joukon Futuricen insinöörejä ja suunnittelijoita. Sarvas on sitä mieltä, että tavallisten ihmisten näppäilykulttuurin esittely ei olisi mahdollista ilman kutakin tahoa.
­
“Tutkijat osaavat selittää nykyisen valokuvauskulttuurin taustoja. Museon valokuva­ammattilaiset osaavat kertoa, mikä nykyisessä näppäilykulttuurissa on valokuvan kannalta merkittävää. Ohjelmistotalon insinöörejä ja muotoilijoita tarvitaan puolestaan siihen, että ilmiön eri puolet välittyvät ihmisille vuorovaikutteisena kokemuksena”, kertoo Risto Sarvas, joka työskentelee Futuricella palvelusuunnittelijana ja Aalto-yliopistolla dosenttina.

Käytännössä näyttelyn kokonaisuutta on ideoitu nyt lähes vuoden ajan. Keskustelut, ideoinnit ja haastattelut ovat luoneet selkeän työnjaon. Futurice on suunnitellut näyttelyn interaktiivisuuden edellyttämät ohjelmistot ja toteuttanut digitaalisia installaatioita, jotka havainnollistavat internet­ajan valokuvauksen sosiaalista luonnetta sekä kuvien jakamiskulttuuria. Museo tuo näyttelyyn valokuvan historian ja nykytaidekontekstin ymmärryksen ja huolehtii käytännön järjestelyistä. Tutkijat, Tampereen yliopiston Asko Lehmuskallio ja Aallon Risto Sarvas etunenässä, ovat puolestaan tuoneet näyttelyyn ja sen yhteydessä julkaistavaan kirjaan ymmärrystään tuoreesta valokuvatutkimuksesta ja sen sosioteknisistä teorioista.

#Snapshot tuo digitaalisuuden yhteiskunnalliseen keskusteluun

Futurice on kasvanut reilussa kymmenessä vuodessa neljässä maassa toimivaksi ohjelmistotaloksi, joka suunnittelee ja toteuttaa digitaalisia palveluja kansainvälisille yrityksille. #Snapshot­näyttelyyn osallistuminen oli firmalle sikäli luontevaa, että Futurice oli jo 2000 ­luvun alussa luomassa maailman ensimmäisiä mobiilikuvapalveluita. Mutta se ei ole ainut syy. Taustalla on myös halu vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun digitaalisuudesta.
­
“Näyttelyssä yhdistyvät täydellisesti sekä osaamisemme valokuvauksesta että tapamme tuoda­ yhteiskunnallista keskustelua esille. Meillä on vahva näkemys siitä, miten tulevaisuutta tehdään, koska suunnittelemme työksemme huomisen palveluita asiakkaillemme.”

Nykyinen valokuvakulttuuri perustuu kuvien jakamiseen. Kaikki eivät tiedosta, mitä tietoja tulevat itsestään kertoneeksi, kun lataavat sosiaaliseen mediaan kuvia. Futuricen installaatiot avaavat museokävijälle, mitä sosiaalinen media on ja miten se liittyy yksityisyyteemme. Sarvaksen mielestä nykyajan näppäilijän pitäisi ymmärtää, mitä omille kuville ja kerätylle datalle palveluiden verhojen takana tapahtuu.
­
“Koemme ohjelmistojen rakentajina velvollisuudeksemme avata tekniikan mustaa laatikkoa ja rikastuttaa siten keskustelua siitä, millaista digitaalista yhteiskuntaa Suomessa ja Euroopassa halutaan rakentaa. Museosta olemme löytäneet täydellisen kumppanin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen”, Sarvas kertoo.

Yhteistyölle on ollut tarvetta, koska näyttelyn tavoite on korkealla: Sillä halutaan päivittää näppäilyvalokuvan käsite. Siinä avainroolissa ovat tavallisten ihmisten kuvaamat valokuvat. Amatöörikuvien rinnalla nähdään nykyistä valokuvakulttuuria kommentoivia taideteoksia ranskalaiselta Catherine Balet’lta, hollantilaiselta Erik Kesselsiltä, suomalaiselta Niklas Kullströmiltä ja tanskalaiselta Sisse Stroyerilta.

Näyttelyn tiedotustilaisuus ja kutsuvierasavajaiset järjestetään museolla 20.8.2014. Paikalla on myös taiteilijoita, jotka antavat mielellään haastatteluja. Tervetuloa!

Tiedustelut ja haastattelupyynnöt:

Heikki Pölönen, viestintäasiantuntija: 0400 673 837
Anna­Kaisa Rastenberger, intendentti: 050 518 7619
Risto Sarvas, Service Design Lead (Futurice) & dosentti (Aalto-yliopisto): 050 384 1553

Näyttelyn pressikuvia voit ladata tästä linkistä: https://db.tt/YyGhJApN
Lisätietoa näyttelystä: www.valokuvataiteenmuseo.fi | snapshot.futurice.com