Back

Vuoden Isä - Father of the year

Hanno Nevanlinna • Director of Culture, Service Innovation Coach

Vuoden Isä 2014. Huh! Päivääkään ei mene isänä, etten tuntisi jonkinlaista riittämättömyyttä. Helpottavaa onkin ajatella, että saamani kunniamaininta on tunnustus työlle, jota Futuricessa on tehty hyvän työpaikan ja paremman suomalaisen työkulttuurin eteen jo reilun vuosikymmenen ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana pelkästään minä olen kertonut Futuricen johtamiskäytännöistä ja -malleista yli 200:lla yritysvierailuilla ja seminaareilla ympäri Suomea.

Emme ole ikinä ajatelleet, että rakentaisimme isämyönteistä työpaikkaa. Perustaessamme Futun vuonna 2000, halusimme vain tehdä itsellemme mahdollisimman hyvän työpaikan. Halusimme tehdä hyvän työpaikan myös kaikille niille ihmisille, joita rekrytoimme. Aluksi ajattelimme, että viihtyminen töissä on itseisarvo. Sitten aloimme huomata, miten tuloksellista on, kun ihmiset viihtyvät ja ovat motivoituneita ja kun ihmisten työ- ja muu elämä ovat tasapainossa.

Kulttuurimme perustuu luottamukseen, välittämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Luotamme siihen, että ihmiset  tekevät itse oikeat päätökset. Uskomme myös, että 7,5 tuntia töitä päivässä riittää. Meillä ihmiset päättävät itse, koska pitävät vapaita ja muita lomia, menevätkö sapatille yritysideaa kokeilemaan vai tekevätkö vaikkapa lyhennettyä viikkoa. Luotamme aidosti siihen, että ihmiset itse tietävät, mikä on heille, asiakkaille ja yritykselle parasta – nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme rakentaneet yrityskulttuurin, jossa on aidosti hyväksyttyä jäädä isyys- ja vanhempainvapaille. Futulaisia on tällä hetkellä 220, joista Suomessa työskentelee 170. Isiä tästä on reilut 50, joista yli puolet on kuluvana vuonna pitänyt perhevapaita. Näistä vapaista 60% on ollut pidempiä kuin tyypillinen kolmen viikon isyysloma.

Itse pyrin olemaan mahdollisimman paljon läsnä perheelleni. Vaikka riittämättömyyden tunne vaivaakin usein kahden lapsen uusperheessä, on myös paljon pieniä arkisia asioita, joista olen ylpeä. Pidän kiinni siitä, että perheemme syö aamuin illoin yhdessä saman pöydän ympärillä, ja haen tytöt säntillisesti noin 3 minuutin tarkkuudella päiväkodista. Ja onneksi tyttäreni mielestä olen aina se “maailman paras isä”.

Hanno Nevanlinna
Isä
Vuoden Isä 2014
Futuricen Kulttuurijohtaja
Futurice Oy, Euroopan paras työpaikka 2012&2013

The Father of the Year. Wow! I must admit – my daily feeling is that I should do better as a father. It’s revealing however, that the award was given to honor the work we have done at Futurice. We have worked hard to create a great work place and to improve the Finnish work life, as well. In the last three years I alone have discussed our practices and leading methods in over 200 seminars and other events around the country.

We never thought to build a father-friendly work place. When founding the company in 2000, our plan was only to make a good work place for our selves. In time we also wanted to offer a great work place to all the people we recruited during the years. First we thought that it is a value as such that people feel good at work. We noticed, however, that it's also profitable for the company when employees feel good and are motivated by what they are doing, and when they have their work and family lives in balance.

Our culture is based on trust, caring, and continuous development. We trust that people can make the right decisions themselves. We also believe that 7.5 hours of work per day is enough. Our employees decide themselves when to take time out or have a vacation, or whether to have a longer leave to develop a new business idea or to work part time. We genuinely trust that people know what is best for themselves, for customers and for the company.

We have built a corporate culture in which it is truly acceptable also for the men to take a family leave. We are 220 in total and 170 in Finland at the moment. There are 50 dads included in the number, and half of them have taken a family leave during this year. 60% of the leaves were longer than suggested in the law.

I myself try to be there for my family as much as possible. Even if I am often left with a feeling of not doing enough in a blended family with two 5-year-old daughters, there are also many small every-day things that I'm proud of. We always eat together around one table, and I always pick up the girls from the day care precisely - or 3 minutes late in the worst case. And most importantly, to my daughter I'm always "the best dad in the world".

Hanno Nevanlinna
Father
Father of the year 2014
Director of Culture at Futurice
Futurice, Europes best work place 2012&2013

Sign up for Futurice news

Futu Connect is our semi-regular roundup of all things Futurice. Be in the know about career-changing events, industry-leading content, non-profit passion projects, and an ever-changing job board.

Enter your email address below.