fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Dataohjautuva liiketoiminta

Tiennäyttäjät-podcastin viimeisimmässä jaksossa Ilmattaren tietohallintojohtaja Vesa Lepola avaa dataohjautuvuuden merkitystä uusiutuvan energian alalla. Hän korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää ja analysoida kerättyä dataa uusiutuvan energian tuotannossa, ja kuinka se auttaa tehostamaan toimintaa ja tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Lepola mainitsee Ilmattaren kasvaneen viime vuosina niin vauhdilla, että tietojärjestelmien kehittämiselle ja etenkin datan hallinnan kehittämiselle oli akuutti tarve. Vuoden 2023 alussa yrityksen johto uusiutui, ja strategiaa tarkennettiin, mikä johti 'Data-driven Ilmatar' -hankkeen käynnistämiseen huhtikuussa 2023. Tämän hankkeen tavoitteena on datahallinnan parantaminen, jotta yritys voi operoida tehokkaammin, raportoida dataa visuaalisemmin ja sitä kautta johtaa yritystä pohjautuen mahdollisimman ajantasaiseen ja luotettavaan dataan. Lepola kertoo, kuinka he ovat rakentaneet yhtenäisen, skaalautuvan ja joustavan datamallin, joka mahdollistaa monipuolisen raportoinnin.

Rakennettiin datamalli, joka on pysyvä, se skaalautuu, se on joustava, ja sitä pystytään hyödyntämään lopputuotteena.
Vesa Lepola
Head of IT, Ilmatar

Lepolan mukaan hankkeen suurimmat hyödyt ovat datan laadun, saatavuuden ja omistajuuden tunteminen. Hanke on mahdollistanut sen, että niin sanottua perusraportointia saadaan automatisoitua ja datan määrän lisääntyessä dataa voidaan analysoida monin eri tavoin, joko ihmisvoimin tai koneellisesti. Hän painottaa, että energia-alan liiketoiminta on myös dataliiketoimintaa, ja että hyvin hallittu data on avain menestykseen alalla.

Ilmattaren siirtyminen pilvipalveluiden käyttöön on ollut myös keskeinen askel datan hallinnassa. Lepola selittää, kuinka tämä on mahdollistanut uusimpien teknologioiden käytön ja parantanut yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Hän mainitsee myös, kuinka yhteinen datahanke on parantanut tiimityöskentelyä ja kommunikointia yrityksen sisällä, lisäten ymmärrystä eri toimintojen välillä.

Lopuksi Lepola puhuu Ilmattaren tulevaisuudesta, uskoen yrityksen kasvavan merkittäväksi toimijaksi Nordics-markkinalla. Hän mainitsee uusiutuvan energian hybridipuistojen kehittämisen tulevaisuuden suuntana, jossa yhdessä puistossa tuotetaan puhdasta, uusiutuvaa energiaa tuuli- ja aurinkovoimaloilla ja jossa energiaa voidaan varastoida akkuratkaisuilla. Lepola korostaa myös joustavuuden ja keskittymisen tärkeyttä liiketoiminnassa sekä rohkeutta kokeilla uusia asioita ja oppia epäonnistumisista.

Tämä podcast-jakso tarjoaa syvällisen näkemyksen siitä, kuinka dataohjautuvuus vaikuttaa uusiutuvan energian alaan, ja kuinka Ilmatar käyttää dataa hyväkseen toimintansa tehostamiseksi ja kestävän liiketoiminnan edistämiseksi.

Heart illustration

We’d like to help you make a fully informed decision about cookies. Accessing some of our embedded content that could be of interest and use to you requires you to enable cookies.The choice is always yours.