fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät podcast

Innovaatioita vastuullisuuden puolesta

Teknologiainnovaatiot ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastotoimien mahdollistamisessa. Mittausteknologiayritys Vaisalan vastuullisuus- ja strategiajohtaja Anne Jalkala avaa, kuinka luotettavat mittaukset ja data auttavat ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä, hillitsemisessä ja sen seurauksiin sopeutumisessa.

Podacst episode 8th with Anne Jalkala

Vaisalan toiminnan tarkoitus on "taking every measure for the planet". Yhtiön mittausteknologiaa käytetään ilmastotoimien mahdollistamiseen. Jalkala korostaa, että ilman dataa emme voi tietää, mitä meidän tulee parantaa. Lähes 70 % maailman säähavainnoista tehdään Vaisalan laitteilla, mikä mahdollistaa muun muassa sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen tutkimisen. Tämä data on kriittistä nykyisten ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämisessä ja tulevien ennustamisessa. Mittausteknologiat ovat keskeisessä roolissa myös prosessien optimoinnissa ja resurssien käytön vähentämisessä.

Vaisala ei keskity vain ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen ja hillitsemiseen, vaan myös siihen sopeutumiseen. Yrityksen mittausteknologia on keskeisessä roolissa sään ääri-ilmiöiden ennakoinnissa, erityisesti kehittyvissä maissa, joilla ei ole riittävää sääinfrastruktuuria. Ennustamalla sään ääri-ilmiöitä voidaan auttaa yhteisöjä varautumaan ja vähentämään tuhoja. Teknologisten innovaatioiden kehittäminen ei ole helppoa. Vaisalan tutkimus- ja tuotekehitystiimi kohtaa haasteita, mutta motivoitunut henkilöstö ja vahva innovaatiokulttuuri auttavat niiden ratkaisemisessa. "Innovaatioiden tuottaminen vaatii sitoutumista ja periksiantamattomuutta," Jalkala sanoo.

Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen tuo mukanaan ympäristövaikutuksia. Tekoälymallien kouluttaminen on energiaintensiivistä, ja monet datakeskukset toimivat fossiilisilla polttoaineilla. Jalkala korostaa, että tekoälyn hiilijalanjäljen minimointi on vasta alussa, mutta se on tärkeä osa Vaisalan pyrkimyksiä energiatehokkuuden ja ilmastotoimenpiteiden edistämiseksi.

Vaisala keskittyy positiivisen kädenjäljen maksimoimiseen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tuotteet ja palvelut auttavat asiakkaita vähentämään omaa negatiivista hiilijalanjälkeään. Jalkala korostaa, että yrityksen on myös huolehdittava omien päästöjensä minimoinnista.

Podcastin keskustelussa Jalkala pohtii, miksi monet yritykset eivät onnistu innovoimaan. Hän korostaa, että innovaatiotoiminnan onnistuminen vaatii oikeanlaista resursointia, oikeita ihmisiä ja jatkuvaa oppimista.

Oppiminen ja utelias mieli ovat innovaatiotoiminnan tärkeimpiä ulottuvuuksia
Anne Jalkala
Chief Sustainability and Strategy Officer at Vaisala

Lopuksi Jalkala muistuttaa, että innovaatioprojektien lopettaminen ajoissa on tärkeää. "Kill twenty -periaate" tarkoittaa, että yrityksen tulee olla valmis lopettamaan projekteja, jotka eivät johda toivottuun kasvuun, jotta resursseja voidaan vapauttaa potentiaalisemmille hankkeille. Tämä on olennaista, jotta yritys voi keskittyä skaalautuvuuteen ja merkityksellisten innovaatioiden kehittämiseen.

Podcast-jakso tarjoaa arvokkaita näkökulmia siihen, kuinka mittausteknologiaa ja tekoälyä hyödynnetään ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Se tarjoaa myös vinkkejä muille organisaatioille, jotka haluavat parantaa tuottavuutta ja vastuullisuutta teknologian avulla. Jalkalan mukaan teknologian hyödyntäminen vastuullisuuden edistämiseksi lähteekin selkeästä toiminnan tarkoituksesta ja päämäärästä, johon teknologiat valjastetaan tehokkaasti.

Jakso saatavilla myös